Company Announcements

HKSTP Talk – Use of Mediation

21 May 2020

HKET Talk – 成為財女的第一 步

12 May 2020

錢家有道The Chin Family – 疫情下的醫療保險需要

【講錢真老友 – 與你一齊Live】第一回最近大家都多咗時間留喺屋企,不妨趁呢個時間學下理財~ 而家網上學習普及,唔只係年輕人,退休人士都可以利用科技持續學習。投委會與香港理工大學活齡學院搵咗保險業專家一連兩個星期三上午10點半同大家Facebook Live分享疫情下嘅保險需要。今次主題係「疫情下的旅遊保險需要」,大家可以一邊睇一邊留言提問!主題:疫情下的旅遊保險需要主持:投委會代表嘉賓:香港專業保險經紀協會執行委員會委員張佩儀小姐下星期三,3月25日上午10點半會有第二回,主題係「疫情下的醫療保險需要」,記得準時收睇呀!Click 入我哋投委會網站最新增設嘅「共度肺炎逆境」專頁 ( https://bit.ly/3b8i3NB ) ,你唔單只可以了解更多同新型肺炎相關嘅理財、飲食、網購貼士,仲可以睇到由香港保險業聯會提供同抗疫相關嘅保險資訊 !#錢家有道 #TheChinFamily #IFEC #投委會 #疫情下的保險需要 #旅遊保險 #Live #Polyuiaa活齡學院

Posted by 錢家有道 The Chin Family on Tuesday, March 17, 2020

【講錢真老友 – 與你一齊Live】第二回第一回Facebook Live同大家分享咗「疫情下的旅遊保險需要」,今次第二回嘅主題係「疫情下的醫療保險需要」,投委會與香港理工大學活齡學院搵咗保險業專家一連兩個星期三上午10點半同大家Facebook Live分享,大家可以一邊睇一邊留言提問!主題:疫情下的醫療保險需要主持:投委會代表嘉賓:香港專業保險經紀協會執行委員會委員張佩儀小姐想重溫第一回「疫情下的旅遊保險需要」,click https://bit.ly/38YWi19 睇下啦!記得上投委會網站最新增設嘅「共度肺炎逆境」專頁 ( https://bit.ly/33tj000 ) ,除咗可以了解更多同新型肺炎相關嘅理財、飲食、網購貼士,仲可以睇到由香港保險業聯會提供同抗疫相關嘅保險資訊 !#錢家有道 #TheChinFamily #IFEC #投委會 #疫情下的保險需要 #醫療保險 #Live #Polyuiaa活齡學院

Posted by 錢家有道 The Chin Family on Tuesday, March 24, 2020

TVB – TV program

10-14 January 2020

http://programme.tvb.com/lifestyle/happyoldbuddies


Health & Wealth: Tax Deductible Tools (TVC, QDAP and VHIS) public education seminar

20 July 2019


Denis Walsh received 2018 Global CEO Excellence Award

10 October 2018
President & CEO, Denis Walsh received 2018 Global CEO Excellence Award for Wealth Management for the second year in a row. 


How to handle financial disputes by Mediation

14 August 2018


Media Coverage

2020-06-01 首季內地客來港新做保單保費按年挫近60%

 

2020-06-01 張佩儀:疫情下的強積金策略

明報https://news.mingpao.com/pns/%e7%b6%93%e6%bf%9f/article/20200601/s00004/1590951104452/%e5%bc%b5%e4%bd%a9%e5%84%80-%e7%96%ab%e6%83%85%e4%b8%8b%e7%9a%84%e5%bc%b7%e7%a9%8d%e9%87%91%e7%ad%96%e7%95%a5

 

2020-05-28 港版國安法:專家估6月港元轉弱 小市民避險宜轉買美金

on.cc 東網https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20200528/bkn-20200528222830117-0528_00842_001.html

 

2020-05-26 根據風險承受能力優化組合 強積金戶口宜適時調整

香港商報https://www.hkcd.com/content/2020-05/26/content_1194621.html

 

2020-05-20 【專家教路】失業怎自救?由理財做起

on.cc 東網https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20200520/bkn-20200520070013034-0520_00842_001.html

 

2020-05-04 張佩儀:又到報稅時候 強積金扣稅Tips

明報https://news.mingpao.com/pns/%E7%B6%93%E6%BF%9F/article/20200504/s00004/1588531492819/%E5%BC%B5%E4%BD%A9%E5%84%80-%E5%8F%88%E5%88%B0%E5%A0%B1%E7%A8%85%E6%99%82%E5%80%99-%E5%BC%B7%E7%A9%8D%E9%87%91%E6%89%A3%E7%A8%85tips

2020-04-20 張佩儀:不同年齡強積金扣稅攻略

明報https://news.mingpao.com/pns/%E7%B6%93%E6%BF%9F/article/20200420/s00004/1587322071912/%E5%BC%B5%E4%BD%A9%E5%84%80-%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%B9%B4%E9%BD%A1%E5%BC%B7%E7%A9%8D%E9%87%91%E6%89%A3%E7%A8%85%E6%94%BB%E7%95%A5

 

2020-04-03 熱門留學國家貨幣匯率走弱 專家建議家長趁低分注吸納

星島日報 https://stedu.stheadline.com/sec/article/23014/%E5%8D%B3%E6%99%82%E6%96%B0%E8%81%9E-%E6%96%B0%E8%81%9E-%E7%86%B1%E9%96%80%E7%95%99%E5%AD%B8%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E5%8C%AF%E7%8E%87%E8%B5%B0%E5%BC%B1-%E5%B0%88%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E8%AD%B0%E5%AE%B6%E9%95%B7%E8%B6%81%E4%BD%8E%E5%88%86%E6%B3%A8%E5%90%B8%E7%B4%8D

 

2020-03-04 善用政府派錢一萬元 除了買藍籌 如何將價值最大化?專家教路偷步買6大產品

經濟一週https://www.edigest.hk/article/147704/%E7%90%86%E8%B2%A1/%E6%B4%BE%E9%8C%A2%E4%B8%80%E8%90%AC-%E8%B2%B7%E8%97%8D%E7%B1%8C-%E5%83%B9%E5%80%BC%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%8C%96-%E5%B0%88%E5%AE%B6%E6%95%99%E8%B7%AF-%E5%81%B7%E6%AD%A5%E8%B2%B7%E7%94%A2%E5%93%81/

 

2020-03-02 銀行推抗疫貸款 息率較「財仔」高 利率介乎4.6至5.1厘 最多借3萬

明報https://news.mingpao.com/pns/%E7%B6%93%E6%BF%9F/article/20200302/s00004/1583090072970/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%8E%A8%E6%8A%97%E7%96%AB%E8%B2%B8%E6%AC%BE-%E6%81%AF%E7%8E%87%E8%BC%83%E3%80%8C%E8%B2%A1%E4%BB%94%E3%80%8D%E9%AB%98-%E5%88%A9%E7%8E%87%E4%BB%8B%E4%B9%8E4-6%E8%87%B35-1%E5%8E%98-%E6%9C%80%E5%A4%9A%E5%80%9F3%E8%90%AC

 

2020-02-24 張佩儀:2020市場多變 部署強積金貼士

明報https://news.mingpao.com/pns/%E7%B6%93%E6%BF%9F/article/20200224/s00004/1582482972345/%E5%BC%B5%E4%BD%A9%E5%84%80-2020%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%A4%9A%E8%AE%8A-%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%BC%B7%E7%A9%8D%E9%87%91%E8%B2%BC%E5%A3%AB

 

2020-01-13 張佩儀:美息料維持不變 藉自願供款加碼投資
明報 https://news.mingpao.com/pns/%E7%B6%93%E6%BF%9F/article/20200113/s00004/1578854689343/

 

2019-12-30 張佩儀:投資兩法寶:平均成本法與金塔持倉法
明報 https://news.mingpao.com/pns/%E7%B6%93%E6%BF%9F/article/20191230/s00004/1577643924788/

 

2019-12-25 強積金今年升12% 人均賺2.5萬 跑贏恒指 中銀保誠中國股票升34%最勁
明報 https://news.mingpao.com/pns/%E7%B6%93%E6%BF%9F/article/20191225/s00004/1577211864809/

 

2019-12-19 【理財Campus】拆解五大迷思 執靚強積金組合
on.cc 東網 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20191219/bkn-20191219171311655-1219_00842_001.html

 

2019-09-25 積金見紅!打工仔季輸千四蚊 專家籲沽清呢項資產
on.cc 東網 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20190925/bkn-20190925192958857-0925_00842_001.html

 

2019-08-19 內外不穩股市震蕩 調整強積金組合化險為夷
香港商報 https://www.hkcd.com/content/2019-08/19/content_1152689.html